INF

INF - zápis9

12. ledna 2012 v 8:10 | Krejdom

Pojmy - operační systémy

administrator, root -

asociace souborů s programy -

atributy (vlastnosti) souborů -

bootování -

defragmentace -

diskové oddíly -

drag and drop -

FAT32, NTFS, Ext3, ISO9660 -

Fonty -

Formátování disku -

Klávesové zkratky -

Koš -

Multitasking -

Operační system -

Ovladač (driver) -

Plug and play -

Příkazový řádek -

Přístupová práva -

Schránka (clipboard) -

Souborový systém -

Systémové zdroje -

Textové a grafické uživatelské rozhraní -

Víceuživatelský operační systém -

Linux
- komerční verze s technickou podporou a manuály: SUSE Linux, Red Hat Enterprise Linux
- zdarma: Ubuntu, Mandriva, Fedora
- souborový systém: ext3
- sjednocuje aktualizaci aplikací pod jedno rozhraní
- emulátor Wine
- instalace z repozitářů nebo ze zdrojového kódu

Mac OS X
- lze používat pouze na počítačích značky Apple
- souborový systém: HFS+
- Crossover (narozdíl od Wine není zdarma)

Windows
- komerční
- souborový systém: NTFS, dříve FAT32 (ten zvládnou všechny OS, ale má omezené zabezpečení)
- kompletně počeštěný
- OEM
- Windows XP Proffesional, .. doplnit

Adobe Air
Oracle VM Virtualbox
příkazový řádek: cd, ls - zobrazení souborů, mkdir - založení nového adrsáře, echo, cat

INF - zápis8

5. ledna 2012 v 7:56 | Krejdom

Sofware

- programové vybavení počítačů
- systémový software (BIOS = Basic Input Output System - je v počítači už při koupi, operační systémy)
- aplikační software - využívá zdroje (hardware) pomocí služeb operečního systémů
- program má jméno a verzi A.B - např. 3.11 (A označuje velké změny programu, B označuje dílčí změny)
- instalace pomocí CD/DVD, spustitelného programu (HDD, flash) nebo počítačové sítě

Operační systém
- základní softwarové vybavení
- ovládá technické počítače
- tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelským) programy a harwarem - organizace přístupu k datům, spouštění aplikací
- řídí využití procesoru, HDD, operační paměti...

- úkoly OS:
× organizace přístupu ke zdrojům výpočetního systému
. rozdělování času procesoru
. přidělování RAM
. přístup k vnějším pamětem (disk, CD ROM, DVD)
. ovládání periferií (tiskárny, scannery atd.)
× oraganizace přístupu k datům
. (zamezení neoprávněného přístupu)
× poskytování služeb aplikačním progamům
× koumnikace s uživatelem
. prostřednictvím speciálního programu obecně zvaného Shell (= uživatelské rozhraní)
. provádění uživatelem zadaných příkazů a spouštění programů
× spravuje komunikaci s periferiemi
. definuje nastavení klávesnice, citlivost myši a dalších zařízení

- Osobní počítač: Windows, Linux, Apple Mac OSX
- PDA, smart phone: Windows Phone, Android, iOS
- Sálové počítače: komerční Linux
- Superpočítače: speciální OS, který je napsaný na míru konkrétního počítače
- severy: Windows Server, Linux, Mac OS Server

- Linux i Android je volně dostupný (Android od verze 3 není volně dostupný)
- Android 2.x - mobil, 3.x - tablet

Windows
- komerční
- technická podpora

Linux
- volně dostupný i komerční

Mac OS
- komerční
- levnější

Rozdělení SW podle způsobu šíření:
- freeware
× lze užívat programy bez placení (ne však něco měnit)
× autor má pořád svá autorská práva

- open source
× za software se neplatí, k dispozici je i zdrojový kód
× chráněna licencí GNU GPL (copy left)
× např. Linux, GIMP, OpenOffice

- adware (s reklamou), cardware (za podlednici), donationware

- shareware
× programy lze libovolně kopírovat
× povinnost zaplatit registrační poplatek po určité době požívání

- demo verze (trial verze)
× omezená verze (některé funkce nefunkční)
× může být i plně funkční, ale pracuje pouze omezenou dobu
× nebo počtem stupštění

- komerční programy
× šíření za úplatu
× autorská práva
× můžeme je pouze užívat
× často máme k dispozici technickou podporu

Licencování, pojmy
- EULA (end user licence agreement) je soupis pravidel, varování a omezení k software, nevyhnutelný souhlas během instalace, často se zbavením se zodpovědnosti za škody

- OEM (original equipment manufacturer)
- FPP (full package product)

- softwarový pirát
- § 121/2000 Sb. (autorský zákon)
- BSA (business software alliance)

- Typy operačního systému:
× Jednouživatelské, jednoúlohové
- žádné prostředky ochrany souborů a disků
- MS DOS
- 1 uživatel, 1 úloha

× Jednouživatelské víceúlohové
- multitasking - možnost paralelního (současného) běhu několika procesů
. kooperativní multitasking - řízení si navzájem předávají jednotlivé prosecy, je velmi zranitelný
. preemptivní multitasking - zdroje přiděluje OS, havárie jednoho procesu neznamená ukončení práce celého systému
- Windows 9x, Me, Windows XP
- 1 uživatel, více úloh

× Víceuživatelské (síťové)
- sdílení prostředků mezi více uživateli přihlášení do systému
- Windows NT, Windows 2000, Unix, Linux, Windows XP

Plug & Play
- umožňuje detekovat nový hardware přidaný do počítače
- zjednodušuje si tím instalece nových komponent
- "plug & pray"

Uživatelské rozhraní (SHELL)
- komunikační program
- jeden operační systém více rozhraní
- hlavní funkce - spustit aplikaci
- výuka OS - seznámení s příkazy Shellu
- podoba:
× příkazový řádek (MS DOS, UNIX) - uživatelsky nepřívětivě
× grafické rozhraní (Windows xx, XWindow)

Soubory a adresáře
× soubor (dokument)
- logicky související množina dat
- požívá se k ukládání dat na záznamová média

× adrsář (složka)
- slouží k organizaci souborů
- dělení do podadresářů
- hlavní adresář

× souborový systém
- algoritmus pomocí kterého se data zapisují na disk
- zabezpečují zápis a čtení dat na disk

- FAT (File Allocation Table) - fyzické uložení souborů a adrsářů
- FAT32 - Windows 98
- NTFS - Windows NT - vlastník souboru, přístupová práva
- ext2, ext3 - linux

- zančení disků:
. A: B: - disketové mechaniky
. C: D: E: F: - logické disky, další disky, CD, ZIP, disky

C:\DATA\LUCKA\DOPIS.TXT
- označení disketové mechaniky (C)
- adresář (DTATA)
- poddadresář (LUCKA)
- vlastní jméno souboru (DOPIS)
- typ souboru (TXT)

( "\" = Alt + 92)

INF - zápis7

15. prosince 2011 v 7:59 | Krejdom

Komprimace

- prces, který má za úkol zmenšit velikost původního souboru
- pokud možno bez ztráty původních dat
- archivace je proces vytváření záloh
- proč komprimovat:
 • úspora místa na paměťovém médiu
 • zrychlení přenosu dat
- zrychlení zpracování multimediálních dat - film ve vysoké kvalitě obrazu a zvuku by se nestačil ze záznamového zařízení (CD, DVD) načítat/ukládat
- data různého charakteru (textová, binární, grafická apod.) vyžadují rozdílný přístup k jejich kompresi
- který komprimační program je nejlepší? - žádný
- parametry výkonu algoritmů:
 • rychlost komprese
 • rychlost dekomprese
 • kompresní (komprimační) poměr: velikost výstupního souboru/velikost vstupního souboru (měl by to být zlomek)
- často se plete s faktorem komprimace = velikost vstupního souboru/velikost výstupního souboru - převrácená hodnota komprimačního poměru

- druhy komprimace:
 • ztrátová
 • bezztrátová
- podle schopnosti rozbalit data do původní podoby (bez ztráty kvality)

 • komprimace na logické úrovni
 • komprimace na fyzické úrovni
- podle zohlednění (nezohlednění) obsahu a povahy komprimovaných dat

 • symetrická
 • asymetrická
- podle shodnosti (přesěji inerznosti) procesu vytváření a rozbalování archivu

 • adaptivní
 • neadaptivní
- podle schopnosti přizpůsobit se charakteru dat, se kterými se pracuje

- metody komprimace s proměnlivou délkou kódu:
× sem řadíme také Morseovu abecedu
× častým znakům je přiřazen krátký kód
× neobvyklým znakům dlouhý kód
× je nutná znalost četnosti výskytu znaků v komprimovaném souboru

- metoda půlbajtové komprimace:
× používá se pro číselné soubory (finanční)
× pro zakódování čísloce stačí pouze čtyři bity, tedy půl bytu
× dva znaky číslic spojíme do jednoho bytu
× faktor komprese je vždy 50%
× před kopresí: 39 = [0000 0011] [0000 1001] - binární zápis číslice začíná vždy čtyřmi nulami, takže je vynecháme
× po kompresi: 39 = [0011 1001]

- digitalizace zvuku:
× zvuk je spojitá veličina (na jakémkoli časovém úseku nabývá nekonečně mnoha hodnot)
× digitalizace zvuku pmocí pulsní kódové modulace (PCM):
. digitalizovaný úsek se "rozseká" na konečný počet krátkých časových intervalů (vzorků)
. ty se pak nahradí jednou hodnotou
. u zvukového CD je jich asi 44 tisíc za sekundu
. gramofon tuto vadu nemá, teoreticky tedy nabízí mnohem kvalitnější zvuk
. v případě hlasového signálu (např. digitální telefonie) se redukuje: vzorkovací frekvence a frekvenční rozsah

- psychoakustický model:
× určuje co člověk slyší a co můžeme vynechat
× frekvenční rozsah: člověk slyší 20Hz - 20kHz
× maskování frakvencí: slabší signál zaniká v přítomnosti silnějšího signálu
× časové maskování: silný signál dočasně utlumí naše vnímání slabších signálů
× neustálý výzkum hledá co nejvýhodnější hranice

- digitální video
× film je sled statických obrázků (rámců, frames), které se rychle střídají
× zvuk je zaznamenáván zvlášť
× film lze rozložt na jednotlivé klipy, v rámci nichž se příliš nemění scéna
. obsahují spoustu redundantních (nadbytečných) dat
. ponechává se základní rámec v plném zobrazení
. ostatní uchovávají jen rozdíly - jejich skutečná podoba se pak interpoluje ze základních rámců
× komprimační algoritmus je asymetrický
- střídá se 25 fps (snímků za sekundu)

INF - zápis6

1. prosince 2011 v 8:03 | Krejdom
Grafická karta
- slouží k zobrazování informací
- výstupy (rozhraní), (video)paměť grafické karty, aktivní nebo pasivní chlazení
- může svojí rychlostí předčít procesor (=>lámání hesel)
- základní desky už dnes většinou obsahují integrovanou grafickou kartu
- pokud nehrajeme na počítači hry nebo nestříháme video, nemusíme si kupovat grafickou kartu, vystačíme si s tou integrovanou

Zvuková karta
- ještě méně častá, než grafická karta > také nám stačí integrovaná
- konektory: vtup pro mikrofon (růžový), výstupy (zelený - sluchátka) - analogové výstupy
- knitočtový rozsah: 20Hz (hluboké tóny) - 20kHz (vysoké tóny) - to co člověk slyší
- odstup signálu od šumu: signál/šum [dBm]

Síťová karta
- přídavná
- ještě méňě častá než zvuková - skoro vůbec
- dvě diody: síť je k dispozici a přenáší se něco

Konektory
- audio porty
- USB
- eSATA - připojení externích disků, je rychlejší než USB
- Fire WIre (1394) - připojení externích zařízení
- optický zvukový výstup - obshuje diodu, která vysílá světelné impulsy
- HDMI - přenáší obraz a zvuk
- VGA (analog) /DVI (digitál) - obrazový výstup
- PS/2 - připojení klávesnic (fialový) a myší (zelený)

Periferní zařízení
1/ vstupní: klávesnice, skener, myš, mikrofon, webkamera, trackball, trackpoint, touchpad, tablet (pro kreslíře)
2/ výstupní: monitor, reproduktory, tiskárna, data projektor, zvuková karta
3/ vstupně výstupní: interaktniví tabule, multifunkční tiskárna, síťová karta

1/
Klávesnice
- slouží k zadávání vstupních dat uživatelem
- připojení: USB, bezdrátově bluetooth nebo rádiové vlny, PS/2 (fialový)
- alfanumerická klávesnice

- Enter - vstup
- Esc - zručení operace, návrat
- Ctrl, Alt, Shift
- Capslock - přepínání velkých a malým písmen (trvale stiskne klávesu Shift)
- Tab - přepínání mezi objekty
- Backspace, Delete, Insert - mazání a přepisování
- Home, End, Page Up, Page Down - pohyb po stránce
- Num Lock - vypínání a zapínání numerické klávesnice
- funkčení klávesy (F1 - F12) - mají různé funkce
- Prt Scr - "vyfotí aktuální obrazovku"
- Scroll Lock - ovlivňuje scrollování (otáčení kolečnem na myši)
- Break

Touchpad - zvládá více gest současně
Trackpoint - IBM
Trackball - "obrácená myš"
Tablet - nic nezobrazuje, absolutní souřadnice

Myš
- připojení: PS/2 (zelená), USB, bezdrátové (i kombinace USB a bezdrátového)
- dělení: optická a laserová (přesnější, může být bezbarvý) - nefungují na skle
- tlačítka - 2 + jedno na kolečku, herní myši jich mají víc
- ergonomické myši
- relativní souřadnice

Skener
- převádí fyzickou předlohu do digitální podoby
- konstrukce:
a) ruční scanner: čtečky čárových kódů, nízká kvalita
b) stolní scanner: předloha se pokládá na sklo, nesmí být moc silná
c) filmové scannery
d) 3D scanner: nákladné, pomocí laserových paprsků snímá trojrozměrný objekt a převádí ho do digitální podoby
- OCR - optické rozpoznávání znaků

2/
Reproduktory
- reprodukce zdrojového signálu na zvukové vlny
- počet kanálů:
a) 2.0 - stereo
b) 2.1
c) 5.1
*číslo za tečkou se subwoofer - basy, nezávisí na umístění
číslo před tečkou určuje počet normálních reproduktorů, zvuk směřuje tam, kam reproduktor*

Monitor
- konstrukce:
a) CRT: [link] obnovovací frekvence (Hz), vím vyšší, tím je to lepší pro oko, zdraví neškodná hranice: 75Hz, je to vidět na kameře
b) LCD: tekuté krystaly - propustný/nepropustný směr
b1) CCFL - studená katodová trubice, tlustší monitor, větší spotřeba, někdy je podsvícení větší při okrajích
b2) LED - led diodytenký monitor, nižší spotřeba, rovnoměrné podsvícení
c) Plasma - ve spotřební elektronice
- velikost úhlopříčky se udává v palcích 1" (inch) = 2,54cm, dnes běžné: 19" a 23"
- rozlišení: udává počet bodu: počet bodů na šířku x počet bodů na výšku, značí se px, dnes je běžné Full HD - 1920x1080, HD ready - 1280x1024

Tiskárna
- technologie tisku
a) jehličkové - DPI = počet bodů na palec (150 nebo 300 je normální)
b) inkoustové -
c) laserové -
d) sublimační -

Optické mechaniky CD a DVD
- na stejně velký disk DVD se svleze více dat než na CD disk, zato je DVD více náchylné na poškození (škrábancem zničíme více dat)
- jednovrstvé a dvojvrstvé, jendostranné a oboustranné

Blue-ray disk

!!!PŘÍŠTÍ HODINA TEST!!!

INF - zápis5

4. listopadu 2011 v 15:07 | Krejdom
Struktura počítače a jeho komponenty
- Von Neuman vymyslel počítač pro univerzální použití
- Von Neumanovo schéma: řadič a aritmetická jednotka (= procesor), paměť pro instrukce i zpracování dat, vstupy a výstupy (link)
- Hardware - obchod hardware = železářství, tvrdé zboží
díly počítače:
- ukládání souborů, výkonné díly, vstupní díly, výstupní, zobrazovací díly..

Procesor (CPU)
- central processing unit
- provádí úkony
- vyrábí se z křemíku
- frekvence [Hz] GHz (109Hz) - kolik instrukcí zpracuje za sekundu
- úsporné procesory - se tzv. podtaktují
- architektura: Intel, AMD (- nejčastější výrobci procesorů), Apple
- důležité je chlazení! - skládá se z ventilátoru, napájecích a řídících kabelů, základní desky a chladiče, pod kterým se nachází samotný procesor

Operační paměť (RAM)
- random access memory
- paměť s náhodným přístupem
- nejdůležitější parametr je velikost
- u výkonných počítačů pak sledujeme i rychlost paměti (Hz)
- veškerá práce počítače se vlastně týká neustálého procesu čtení a zápisů mezi procesorem a pamětí
- paměťové typy: DDR, DDR2, DDR3 (vzájemně nekompatibilní)
- odkládací prostor (SWAP), místo na pevném disku, která se dočasně nevlezou do operační paměti -> zpomalení
 1. Zjistěte, jaké procesory se v současné době běžně používají v levných počítačových sestavách a jaké v nejvýkonnějších osobních počítačích.
  -
  počítačové sestavy: Intel: x86, AMD: x86-64, Motorola (dnes Freescale): 6800, 6809 a 68000, MOS Technology 6502, Zilog Z80, IBM a později AIM alliance: PowerPC...
  - SPARC firmy Sun Microsystems, POWER firmy IBM, PA-RISC od HP, Alpha od DEC, Advanced RISC Machines (původně Acorn) architektury ARM a StrongARM/XScale, Procesor LEON2
 2. Zjistěte, jaká kapacita operační paměti je obvykle nabízena do kancelářských sestav a jaká do nejvýkonnějších počítačů. - kancelářské sestavy: 2-4 GB, nejvýkonnější počítače: 12 GB
Pevný disk (HDD)
- hard disk drive
- části: plocha s magnetickým záznamem, jednotlivé plotny (disky), záznamová/čtecí hlava
- disk se skládá ze stop a sektorů
- mnohem větší kapacita než RAM, ale pomalejší přístup k informacím
- disky jsou uzavřeny ve vakuu
- kapacita v GB nebo TB
- rychlost - 7200 otáček/min, notebook 5400otáček/min, ve spotřební elektronice 5900otáček/min
- velikost: 3,5" (palců), 2,5" nebo 1,8"
- interní x externí disky (dají se přenášet, připojuje se většinou pomocí USB)
- hlučnost (v dB) - čím míň otáček, tím tišší
- rozhraní - interní disk: ATA nebo SATA, externí disk: USB nebo Esta
- souborové systémy: FAT32 (externí flash disky), NTFS (Windows), ext3 (Linux), {MFS (Mac OS)}
- S.M.A.R.T. - disk hlídá svůj stav

Solid-state drive (SSD)
- stejný princip jako USB flash disk
- elektrický princip měnění paměťových buněk
- rychlost přístupu k paměťové buňce (ms), velikost, kapacita (GB), rozhraní
- omezený počet zápisů na jednu buňku

defragmentace disku > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/FragmentationDefragmentation.gif

program: CrystalDiskInfo

Disketová mechanika (FDD)
- disketa = floppy disk

http://www.eduit.cz/ > ke stažení > hardware
PowerPoint viewer

INF - zápis4

20. října 2011 v 8:06 | Krejdom
Rozšířené vyhledávání (google)
"SITE:idnes.cz" - vyhledávání pouze na určité stránce (idnes)
"FILETYPE:ppt" - vyhledávání pouze určitého typu souboru (prezentace)

Historie počítačů
- první počítací pomůcky: počítání na prstech, jednoduchá počítadla, zářezy

- počítadlo Abakus
- Schickardův počítací stroj
- Leibnitzův počítací stroj
- Logaritmické pravítko
- Pascaline

- mechanické a elektromechanické počítače - k zadávání dat sloužil děrný štítek

- reléové a elektronkové počítače - rozvoj ve II. světové válce, velké sálové počítače

- první mikropočítače: Altair 8800 (1975, USA)
- Apple II (1977, USA)

- aplikace dělají počítače
- IBM Microsoft a Personal Computer (1981)

- grafické rozhraní (GUI, graphical user interface) - Apple Macintos - první počítač s grafickým rozhraním

- kompatibilní jsou počítače, mezi kterými lze přenášet programy a data

Druhy počítačů
- Kapesní počítače (PDA, portable digital assistant) a "chytré" telefony
- Netbook
- Notebook
- Osobní počítače
- Pracovní stanice (workstation)
- Sálové počítače (mainframe)
- Superpočítače

Moorův zákon
- původní znění 1966: "Množství tranzistorů integrovaného obvodu se bude zdvojnásobovat každých dvanáct měsíců, a to za stejnou cenu."
- 1975 "Každé dva roky se zvýší výpočetní výkon."

- velikost tranzistoru nm, počet tranzistorů na čipu MIPS

D. Ú. Vytvořte z přehledu druhů počítačů tabulku se stručnou charakteristikou každého druhu, doplňte do ní velké firmy, které tyto počítače vyrábějí, a ilustrační obrázky.

INF - zápis3

13. října 2011 v 8:01 | Krejdom
Převod
- Blokový diagram zpracování signálu
- A/S převod: vzorkování (link), kvantování (link)
- DSP: zpracování signálu
- D/A převod: pro reprodukci signálu

Vyhledávání informací
- tři části: vyhledávací robot (prohledává webové stránky a stahuje z nich v zjednodušené formě informace), indexér (stažené informace třídí) , vyhledávač (vyhledává v indexu námi požadované informace)
- kvalitní informace musí být: správná, aktuální, od odborného autora, objektivní, nezaujatá, nepodajná, ucelená

1. Najděte na internetu:
a) Kolik dětí měl Johann Sebastian Bach? - 20
b) Kdo složil slavný Canon D dur? - Johann Pachelbel
c) Který stát daroval USA Sochu svobody a kdy? - Francie, 1886
d) Který panovník nastoupil na český trůn po Rudolfovi II? - Matyáš Habsburský

2. Procvičte si hledání v jízdním řádu:
a) Najděte kombinované (autobusové a vlakové) spojení z Teplic do Pacova příští sobotu. V Pacově potřebujete být v 18.00 hodin. - http://jizdnirady.idnes.cz/detail/?p=MjYwNzc1MDc5JTMzNzA2NCU-
b) Nejděte čistě vlakové spojení z Chebu do Brna příští neděli, odjezd z Chebu po 8.00 hodině. - http://jizdnirady.idnes.cz/detail/?p=MzM5NDY1MDYwJTM0NTIxNCU-
c) Najděte autobusové spojení z Brna do Liberce příští pátek tak, abyste v Liberci byli do 16.00 hodin. - http://jizdnirady.idnes.cz/detail/?p=Mjk3MDIyNDc2JTM2MzkwOCU-

3. Zjistěte podrobnosti o vlakové dopravě:
a) Kolik minut stojí rychlík s názvem Odra v České Třebové? - 2 minuty
b) Staví tento rychlík v Chocni? - ne
c) Zjistěte, kde se právě vlak nachází a zda má zpoždění. Ke své odpovědi napište aktuální čas, kdy jste informaci zjistili. - 9:15, 3 min. zpoždění, směr jízdy: Mosty u Jabl.st.hr.

4. Najděte předpověď počasí:
a) Jakou teplotu očekávají meteorologové zítra v Praze? - 12°C
b) Jaké počasí má být zítra v jižních Čechách? - 40% pravděpodobnost srážek
c) Jaká teplota je právě nyní v Londýně (v Anglii)? - 14°C
d) Najděte na obrázku z meteorologického radaru, kde v Čechách právě prší a slovy napište o jakou oblast jde. - Jižní Čechy

5. Najděte a uložte obrázky s počtem bodů větším než 640 x 480 těchto věcí nebo osob:
a) egyptská sfinga
b) kresba lidského srdce
c) Suezský průplav
d) Jan Masaryk
e) Ford T
f) zakladatelé firmy Apple

6. Projděte si mapy:
a) Najděte na webu ortofotomapu města, ve které je vaše škola, a zkuste na ní objekt školy najít. Pokud nevíte, co je to ortofotomapa, najděte význam tohoto pojmu na Internetu. - http://mapy.cz/#x=16.515436&y=49.218635&z=16&l=3&c=23-14-30-28-29-27-h
b) Najděte nejkratší silniční trasu z Ostravy do Vyššího Brodu - http://mapy.cz/#x=17.069691&y=49.216634&z=7&l=3&c=23-14-30-28-29-27-h&t=r&rc=18.282044_49.834646_14.311825_48.615980&rl=Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-m%C4%9Bsto_obec%20Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20Brod%2C%20okres%20%C4%8Cesk%C3%BD%20Krumlov%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika&rp={%22criterion%22%3A%22short%22}
c) Po jaké turistické značce se dostanete z městečka Pacov do obce Bratřice? po zelené

INF - zápis2

6. října 2011 v 8:21 | Krejdom
- bit může nabývat dvou hodnot a to: 0,1

soustava - znaky
10 - 0...9 číslic
2 - 0,1 číslic (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10)
16 - 16 znaků
8 - 0...7 8 číslic (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21...

× převeď:
(100110)2 = 1*25 + 0*24 + 0*23 + 1*22 + 1*21 + 0*20 = 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 38

32 16 8 4 2 1
1__0_0_1_1_0 = 32 + 4 + 2 = 38 (sečteme ty čísla u kterých není nula)

1F(16)
1*161 + F*160 = 1*16 + 15*16 = ..

AB(16)
A*161 + B*160 = 10*16 + 11*1 = ..

213(10) > (16)
213:16 = 13 zb. 5
13:16 = 0 zb. 13
= D5

287(10) > (16)
287:16 = 17 zb. 15
17:16 = 1 zb. 1
1:16 = 0 zb. 1
= 11F

D.Ú.:
1C8(16) > (10) = 1*162 + C*161 + 8*160= 1*162 + C*161 + 8*160 = 256 + 192 + 8 = 456
2C11F(16) > (10) = 2*164 + C*163 + 1*162 + 1*161 + F*160 = 131072 + 49152 + 256 + 16 + 15 = 180511

Kódování textů
- klávesnice (číselné, písmenné a funkční klávesy)
- ASCII kód - udává binární hodnotu nějakého znaku, 7b > 128 různých hodnot (link), 8b > 256 rozšíření (link)
- Unicode (16b)
- Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Mapa znaků

× napiš větu:
"Značky copyrightu a registrované ochranné známky {© a ®} mnoho lidí nerozlišuje."

Kódování obrázků, zvuků a videa
- vzorkování signálů - 48kHz zvuk, 25Hz video
- nekomprimované (BMP, WAV, AVI) a komprimované formáty (JPEG, MP3, H.264)
- ztrátová (vypustíme méně důležitá data) a neztrátová (zhustíme původní objem dat, např. u textu) komprimace
- ZIP

str. 11-18 nastudovat!!!!

INF - zápis

15. září 2011 v 16:50 | Krejdom
Komunikace
- proces sdělování informací mezi jedinci
komunikátor > sdělení > symboly > >kanál> > příjemce
- médiem může být nosič elektronických dat, sdělovací prostředky, vzduch a pod.
- symboly (kódy): řeč, písmo, kouřové signály
- vysílač (např. hlas), přijímač (např. ucho)

Analog a digitál
- analogová zařízení (audio kazeta, video kazeta, gramofonová deska) používají pro záznam zvuku nebo obrazu křivku, která je realizovaná nějakým fyzikálním jevem; když děláme kopie, kvalita se snižuje
- digitální zařízení (počítač, mobilní telefon, MP3, digitální hodinky) využívají číslicový (binární záznam; pro převod se využívá A/D převodník analogového signálu, signál je jeho pomocí digitalizován a dále přenášen jako skupina nul a jedniček; při přenosu nedochází ke ztrátám informací

Bity a bajty
- nejmenší jednotka informace je bit (b)
abychom mohli zakódovat celou abecedu, byl vymyšlen bajt, z angl. byte (B) 1 bajt = 8 bitů
- požívají se i násobné jednotky:
- 1 kilobajt (KB) je 1024 bajtů (B)
- 1 megabajt (MB) je 1024 kilobajtů (KB)
- 1 gigabajt (GB) je 1024 megabajtů (MB)
- hodnoty násobků jsou odvozeny z dvojkové soustavy, např. 1 KB = 210 B, 1 MB = 210 KB atd.

× Doplňte:
1526 B = 12 208 b = 1,526 kB
0,4 Mb = 50 000 B = 400 kb
8756 B = 8,756 kB = 70 048 b

Obecný zápis čísla
Nz = am-1 * zm-1 + am-2 * zm-2 + ... + a1 * z1 + a0 * z0

Nz...číslo o základu z
z.....základ číselné soustavy
a.....číslice vyjadřující hodnoty jednotlivých řádů
m.....počet řádových míst celého čísla

162310 = 1*103 + 6*102 + 2*101 + 3*100 = 1000 + 600 + 20 + 3

!!! x0 = 1 !!!
- dvojková soustava
10102 = 1*23 + 0*22 + 1*21 a 0*20 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10

- šestnáctková soustava (hexadecimální)
- 0...9...A(10)...F

× S využitím programu kalkulačka zjistěte binární i hexadecimální vyjádření těchto čísel: 0, 10, 100, 128, 170, 255,1 000 a150 000:
desítkové vyjádření
binární vyjádření
hexadecimální vyjádření
0
0
0
10
1010
A
100
1100100
64
128
10000000
80
170
10101010
AA
255
11111111
FF
1 000
1111101000
3E8
150 000
100100100111110000
249F0

Převody mezi číselnými soustavami
- z 10 do 2:
(19)10 = (10011)2

19:2 = 9 zb.1
9:2 = 4 zb. 1
4:2 = 2 zb. 0
2:2 = 1 zb. 0
1:2 = 0 zb. 1

- zbytky odspodu tvoří výsledné číslo

- z 10 do 16:
(19)10 = (13)16

19:16 = 1 zb. 3
1:16 = 0 zb. 1

- zbytky odspodu tvoří výsledné číslo

× Převeď z desítkové soustavy do binární čísla 20, 64, 80:
20:2 = 10 zb. 0
10:2 = 5 zb. 0
5:2 = 2 zb. 1
2:2 = 1 zb. 0
1:2 = 0 zb. 1
> (20)10 = (10100)2

64:2 = 32 zb. 0
32:2 = 16 zb.0
16:2 = 8 zb. 0
8:2 = 4 zb. 0
4:2 = 2 zb. 0
2:2 = 1 zb. 0
1:2 = 0 zb. 1
> (64)10 = (1000000)2

80:2 = 40 zb. 0
40:2 = 20 zb. 0
20:2 = 10 zb. 0
10:2 = 5 zb. 0
5:2 = 2 zb.1
2:2 = 1 zb. 0
1:2 = 0 zb.1
> (80)10 = (1010000)2

- z 2kové do 10kové:
(10011)2 = 1*24 + 0*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20 = (19)10

× Převeď:
(11011)2 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 17
(10000000)2 = 128
(1F)16 = 31

Kódování textů, obrázků, zvuků a videa
- ASCII kód - udává binární hodnotu nějakého znaku

'' ''
1b = 0, 1 (dvě možnosti)
2b = 00, 01, 10, 11 22 = 4 (čtyři možnosti)
3b = 23 = 8 (osm možností)

'' ''
 
 

Reklama